Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Nhà phát hành Funtap

Bảng xếp hạng

Nhân vật Server Lực chiến