Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Lộ trình update

Chính thức
ra mắt
Thức tỉnh
thần khí
5 vs 5
Liên Server
Quốc chiến
Liên Server
Danh tướng hóa
chiến thần
Quân
chính viện
Đại chiến
3vs3
Thái tử
Chi Vương