Tạo BANG

Diệt bản đồ: Nhuộm xanh bản đồ cùng Tào Idol

Chi tiết
100/100

Quân Đoàn 1: pass

Chi tiết
98/100

Đông Ngô: Đông Ngô Xưng Bá

Chi tiết
97/100

Tây Thục-s1: Vì một Thục hùng mạnh

Chi tiết
96/100

☆Ngụy Quốc☆: Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta

Chi tiết
88/100

Thục Hán: CƯỜNG QUỐC SỐ MỘT THẾ GIỚI

Chi tiết
32/100

Tào Nguỵ: Vì một Nguỵ Quốc hùng mạnh

Chi tiết
26/100

NôngDân_VN: Cần cù bù USD.... Có công mài sắt có ngày nên kim. Vui là chính !

Chi tiết
16/100

Tào Tháo: Vui hết mình, chơi hết mình

Chi tiết
6/100

Tàn Sát: ai cản đường ta... phải chết.

Chi tiết
5/100

Challenger: Đông Ngô thống lĩnh tam quốc

Chi tiết
5/100

Ngô Gia: Ngô Gia - Xưng Bá Tam Quốc

Chi tiết
4/100

đông ngô 34: mảnh đất có nhiều trai tài gái sắc

Chi tiết
3/100

12321: 213214215

Chi tiết
3/100

Hưng Thục: vì 1 thế giới hòa bình, vui vẻ

Chi tiết
3/100

Ngoạ Long: Lòng dân lấy làm gốc

Chi tiết
3/100

CườngĐạo: Thần binh Thục Quốc - Anh em nào muốn bá đạo thục thì vào

Chi tiết
2/100

Ngụy quốc: Ae ngụy

Chi tiết
2/100

ForeverGod: Đánh khắp server không địch thủ :D

Chi tiết
2/100

PhongVân: Không ngán bất cứ điều gì - chiến hết

Chi tiết
2/100

Hán Quốc: Đông Ngô Xuân Thu Chiến Quốc

Chi tiết
1/100

Bố Dơid: Vênh

Chi tiết
1/100

HuynhĐệ: Quẩy nát Tam Quốc Truyền Kỳ nào ae

Chi tiết
1/100

AnhEm: Thiên Linh Linh Địa Linh Linh ông nào lầy nhất vào bang lấy code

Chi tiết
1/100

SCVG: Sống Chết Vì Game

Chi tiết
1/100

Champions: Best of the best

Chi tiết
1/100

BáVương: Bá Đạo Server 1. Vào quân đoàn toàn vip12

Chi tiết
1/100

Ivy: Stronger

Chi tiết
1/100

Tào Thị: Ngụy Quốc là thứ tồn tại duy nhất , các nước khác không là gì cả

Chi tiết
1/100

SốngVềĐêm: Nơi tụ tập các cú đêm

Chi tiết
1/100