Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: CHÀO THÁNG TƯ

30/03/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: CHÀO THÁNG TƯ


 Lưu ý: Chuỗi sự kiện nạp sẽ không áp dụng với Server mới chưa đủ 7 ngày, chư vị Tướng Quân lưu ý khi tham gia sự kiện

1. Sự kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)

♦ Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
♦ Tích nạp 3 ngày nhận Ngọc May Mắn, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4
 Thời Gian: 5h05 ngày 1/04 đến 4h00 ngày 4/04
cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.​
STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 500 500KNB + Bạc*2.000.000
2 1000 1000KNB + Bạc*4.000.000
3 2000 2000KNB + Bạc*6.000.000
4 5000 5000KNB + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 + Bạc*8.000.000
5 10000 8000KNB + Ngọc May Mắn*1 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1 + Bạc*10.000.000
6 20000 12000KNB + Ngọc May Mắn*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 + Bạc*15.000.000
7 30000 15000KNB + Ngọc May Mắn*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Bạc*30.000.000

2. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

Thời Gian: 5h05 ngày 1/4 đến 4h00 ngày 5/4 ( Sự Kiện không diễn ra ở C8S13 )
Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng .
Phần quà: 

Ngày Nạp KNB nạp Phần thưởng
Ngày 1/4 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*4000
Ngày 2/4 5000 Mảnh Thần Khí*600
Ngày 3/4 5000 Rương Quân Chính*40
Ngày 4/4 5000 Ngọc lv12*1

Phần quà nạp liên tiếp:
 

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000
2 Bá Vương Phù*1
3 Phù Luyện Binh*1
4 Ngọc lv13*1 + Ngọc Như Ý*1

3. Sự Kiện: Thái Tử Đoạt Bảo

Thời gian: 5h05 ngày 1/4 đến 4h00 ngày 4/4
Nội dung: Đoạt Bảo Đủ Điểm Trong 3 Ngày Sẽ Nhận Quà
Phần thưởng

STT Điểm Đoạt Bảo Phần Thưởng
1 7000 Bạc*300.000 + Lúa*3.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*3 + Rương Nguyên Thần Đan*10​
2 10000 Bạc*500.000 + Lúa*5.000.000 + Rương Thuốc an Thai tự chọn*7 + Rương Nguyên Thần Đan*20
3 15000 Bạc*1.000.000 + Lúa*6.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*10 + Thái Âm Đan*1
4 20000 Bạc*2.000.000 + Lúa*8.000.000 + Rương Thuốc An Thai Tự Chọn*15 + Thái Âm Đan*2

4. Sự Kiện: Ký Danh Mỗi Ngày - Nhận Quà Liên Tiếp
Thời gian: Từ 0h00 ngày 1/4 đến 23h59 ngày 4/4
Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 4 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
Phần quà: Rương May Mắn*4 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Thần Khí*4 + Bạc*2.000.000


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ