Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG UPDATE 2.6

27/06/2019

CHUỖI SỰ KIỆN: MỪNG UPDATE 2.6

 

1. Sự kiện: Đua Top Nạp All Server 

 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 28/6 đến 4h00 ngày 3/7

 Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi nạp KNB sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

 Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần thưởng
1 150000 Ngọc lv15*3 + Rương Quân Chính*600 + Thiên Linh Đan Công*30 + Thiên Linh Đan Thủ Phép, Vật, Kỹ*30 + Bạc*50.000.000
2 - 3 150000 Ngọc lv15*2 + Rương Quân Chính*500 + Thiên Linh Đan Công*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*25 + Bạc*40.000.000
4 - 10 100000 Ngọc lv15*1 + Rương Quân Chính*400 + Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*20 + Bạc*30.000.000
11 - 20 100000 Ngọc lv14*1 + Rương Quân Chính*300 + Thiên Linh Đan Công*15 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*15 + Bạc*20.000.000
21- 50 100000 Ngọc lv14*1 + Rương Quân Chính*200 + Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép Vật Kỹ*10 + Bạc*10.000.000

 

2. Sự kiện: Nạp Liên Tiếp - Nhận Quà Thả Phanh (Ingame)

 Thời Gian: 5h05 ngày 28/6 đến 4h00 ngày 2/7

 Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Rương Quân Chính*40 + Quân Công*500.000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
2 5000 Huyền Thiết*30 + Bạc*5.000.000 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2
3 5000 Ngọc May Mắn*1 + Bạc*5.000.000 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2
4 5000 Ngọc lv13*1 + Bạc*5.000.000 + Thiên Linh Đan Công*2

Phần quà nạp liên tiếp:

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*6000 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Bạc*3.000.000
2 Rương Quân Chính*50 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Bạc*5.000.000
3 Bá Vương Phù*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Bạc*8.000.000
4 Ngọc lv14*1 + Thiên Linh Đan Công*2 + Ngọc May Mắn*2 + Bạch Lang*1

 

3. Sự kiện: X2 Nạp - Tích Nạp Tặng Quà Khủng (Ingame)


 Thời Gian: Từ 5h05 ngày 28/6 đến 4h00 ngày 1/7

 Nội Dung:

  • Trong 3 ngày sẽ nhận ưu đãi x2 KNB nạp trong ngày ( Tối Đa 50000KNB/ngày ) 
  • Tích nạp 3 ngày nhận Hồn Tướng Thần Bí, Hồn Tướng Đồng Uyên, Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4

cool Lưu ý: 

  • Sự kiện X2 KNB là sự kiện nhận quà trực tiếp ingame (trong phần tích nạp)
  • Đây là sự kiện duy nhất chỉ có trong 3 ngày 
  • Sự kiện Tích Nạp ngày nào tính ngày đó, sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 5h05 và kết thúc vào lúc 4h00 ngày hôm sau.

  Phần Quà:

STT Mức nạp (KNB) Phần Thưởng
1 500 KNB*500 + Thái Âm Đan*1 + Bạc*1.000.000
2 1000 KNB*1000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1 + Bạc*3.000.000
3 2000 KNB*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*1 + Bạc*5.000.000
4 5000 KNB*5000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*1 + Bạc*10.000.000
5 10000 KNB*10000 + 15 Hồn Tướng Thần Bí + 10 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*2 + Bạc*20.000.000
6 20000 KNB*12000 + 20 Hồn Tướng Thần Bí + 20 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*3 + Bạc*25.000.000
7 30000 KNB*15000 + 25 Hồn Tướng Thần Bí + 30 Hồn Tướng Đồng Uyên + Ngọc May Mắn*5 + Bạc*30.000.000
8 40000 KNB*17000 + Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*5 + Bạc*40.000.000
9 50000 KNB*20000+ Rương Mảnh sách kĩ năng bị động 4*10 + Bạc*50.000.000

 

4. Sự Kiện: Thần Đan Tái Thế 

Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 29/6.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện diễn ra, khi các Tướng quân nạp knb vào game sẽ nhận được thêm nhiều quà tặng hấp dẫn

 Phần thưởng:

Mốc Nạp Quà
25000 Thiên Linh Đan Công*25+ Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*25 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*25 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*25
20000 Thiên Linh Đan Công*20 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*20 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*20 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*20
10000 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*10 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*10 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*10
5000 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*5 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*5 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*5
2000 Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2
1000 Thiên Linh Đan Công*1 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*1 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*1 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*1

coolChú ý: 

- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

5. Sự Kiện:Sự kiện Phục Hoàng Hậu trở lại

 Thời Gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 29/6

 Nội Dung: Khi các nạp KNB sẽ nhận được hồn Phục Hoàng Hậu, tích đủ sẽ chiêu mộ Phục Hoàng Hậu với kỹ năng Liên Hoa Tán cực bá đạo!

Ngày Nạp Phần Quà
28/6 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu
29/6 4000 KNB 150 Hồn Phục Hoàng Hậu

 

6. Sự kiện: Đặc Biệt Mừng Update 2.6

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 2/7

 Nội dung: Nạp đủ 100.000 KNB sẽ được nhận ngay quà

 Phần quà: 2 sách kỹ năng chủ động Thiên Lôi và Sách Trảm Thần Vô Song + 200 hồn tướng Đồng Uyên 

 

7. Sự kiện: Ưu Đãi Nạp và Tiêu Ingame ( Ưu Đãi 100% )

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/6 đến 4h00 ngày 4/7
 Nội dung: Ưu đãi sự kiện Nạp và Tiêu Ingame lên tới 100% duy nhất trong sự kiện chào mừng Update 2.6

 

8. Sự Kiện: Ưu Đãi Update - Shop Đặc Biệt

  Thời gian: Từ ngày 29/6 đến hết ngày 30/6 
 Nội dung: Sự kiện Shop Đặc Biệt chỉ mua bằng KNB Tặng duy nhất trong sự kiện ngày lễ này. Đừng bỏ lỡ nhé các Tướng Quân !
  Phần thưởng: 

Gói Vật Phẩm KNB hiện tại
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2 5000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2 2000 ( KNB Tăng )
Xuyên Không Nỏ*1 5000 ( KNB Tặng )
Binh Thiên Sách Lược*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phong*1 4000 ( KNB Tặng )
Long Phiến Giáp*1 4000 ( KNB Tặng )
Sát Long Thần Thương*1 5000 ( KNB Tặng )
Bá Vương Phù*1 8000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 4*2 6000 ( KNB Tặng )
Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Chủ Động 3*2 3000 (KNB Tăng)
Rương Thần Khí Tự Chọn*1 4000 (KNB Tặng)

 

9. Sự Kiện: Ký Danh Nhận Thưởng 5 Ngày liên tiếp

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 2/7
 Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
 Phần quà: Rương May Mắn*5 + Rương Rượu May Mắn*5 + Rương Thần Khí*5 + Bạc*5.000.000

10. Sự Kiện: Trâu Vàng Online - 50 Tiếng trong 5 Ngày

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 2/7
  Nội dung: Đăng nhập ký danh liên tiếp trong 5 ngày liên tiếp sẽ nhận phần thưởng
  Phần quà: Thiên Linh Đan Công*2 + Thiên Linh Đan Thủ Kỹ*2 + Thiên Linh Đan Thủ Phép*2 + Thiên Linh Đan Thủ Vật*2 + Rương Thần Tài*5 + Rương Gỗ Sắt*20 + Bạc*5.000.000

 

11. Sự Kiện: Hội Ngộ Giai Nhân

 Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 2/7
 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Tuyển đạt số lượng tú trong thời gian nhận thưởng.
 Phần quà:

  • Trên 250 Tú: Rương Quân Chính*50 + Quân Công*2.000.000 + Bạc*5.000.000
  • Trên 200 Tú: Rương Quân Chính*40 + Quân Công*1.500.000 + Bạc*3.000.000
  • Trên 150 Tú: Rương Quân Chính*30 + Quân Công*1.000.000 + Bạc*1.000.000

 

12. Sự Kiện: Tiêu Điểm Uy Danh

  Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 2/7
  Nội dung: Tiêu điểm uy danh sẽ nhận được các mốc quà tương ứng
  Phần quà: 

Mốc Tiêu Phần thưởng
300,000 Bạc*15.000.000 + Rương Rượu May Mắn*15 + Rương Quân Chính*40
200,000 Bạc*10.000.000 + Rương Rượu May Mắn*10 + Rương Quân Chính*30
150,000 Bạc*8.000.000 + Rương Rượu May Mắn*8 + Rương Quân Chính*20
100,000 Bạc*6.000.000 + Rương Rượu May Mắn*6 + Rương Quân Chính*10
60,000 Bạc*4.000.000 + Rương Rượu May Mắn*4 + Rương Quân Chính*5

 

13. Sự Kiện: Tướng Giờ Vàng

 Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày từ 0h00 ngày 28/6 đến 23h59 ngày 30/6

 Nội dung:

Ngày

Tướng
28/6 Tú Mã Văn Lộc
29/6  Mã Tắc
30/6 Trương Xuân Hoa

 

14. Sự Kiện: Chiết Khấu Tẩy Luyện 

 Thời gian và chi tiết chiết khấu: 

Ngày Chiết Khấu Giảm
28/6 Quân Lệnh -50%
29/6 Sách EXP 50%
30/6 Tẩy Luyện -50%

 

15. Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ và Sự kiện Thất Tịch - Farm Vật Phẩm

Thời gian: từ ngày 28/6 đến hết ngày 2/7

Combo Sự kiện Đảo Cổ Thần Bí, Thám Hiểm Cổ Mộ và Sự kiện Thất Tịch diễn ra liên tục trong thời gian sự kiện. Chỉ cần nạp là nhận thêm ngàn ưu đãi! Chi tiết tham khảo trong Game, nút Sự Kiện Đảo Cổ

--------------------

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Kính

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ