Tải Game

Sự Kiện Hàng Tháng

30/11/2019

Sự Kiện Hàng Tháng - Tháng 12

1. Ký Danh Nhận Quà Theo Tháng và Trâu Vàng Online

Điều Kiện Phần Thưởng
Ký Danh Đủ 31 ngày Rương Quân Chính*1000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*10 + Bạc*500,000,000
Online Đủ 150 Tiếng

coolLưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.
- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.
- Chỉ duy nhất Tháng 12 này sẽ có phần thưởng như trên, những tháng phần thưởng sẽ thay đổi

- Đủ cả 2 điều kiện mới được nhận tính, thiếu 1 sẽ không được quà

2. Nạp Nhận Quà theo tháng

Mốc KNB Phần Thưởng
200,000 Rương Quân Chính*8000 + Nhân Sâm*8000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*12 + Bạc*12.000.000.000
150,000 Rương Quân Chính*6000 + Nhân Sâm*6000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10 + Bạc*10.000.000.000
120,000 Rương Quân Chính*5000 + Nhân Sâm*5000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8 + Bạc*8.000.000.000
100,000 Rương Quân Chính*4500 + Nhân Sâm*4500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*7 + Bạc*6,0000.000.000
80,000 Rương Quân Chính*4000 + Nhân Sâm*4000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6 + Bạc*5,000.000.000
50,000 Rương Quân Chính*3500 + Nhân Sâm*3500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Bạc*4.000.000.000
40,000 Rương Quân Chính*3000 + Nhân Sâm*3000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Bạc*3.000.000.000
30,000 Rương Quân Chính*2500 + Nhân Sâm*2500 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Bạc*2,000.000.000
20,000 Rương Quân Chính*2000 + Nhân Sâm*2000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Bạc*1.000.000.000
10,000 Rương Quân Chính*1000 + Nhân Sâm*1000 + Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*500.000.000

coolLưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.
- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.
- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.
- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

3. Tiêu Nhận Quà theo tháng

Mốc Tiêu KNB Phần Thưởng
1,000,000 Nguyên Liệu Thần Khí*300,000 + Mảnh Thần Khí*100,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*10 + Bạc*6,000,000,000
800,000 Nguyên Liệu Thần Khí*260,000 + Mảnh Thần Khí*90,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*9 + Bạc*5,000,000,000
600,000 Nguyên Liệu Thần Khí*230,000 + Mảnh Thần Khí*75,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*8 + Bạc*4,000,000,000
400,000 Nguyên Liệu Thần Khí*200,000 + Mảnh Thần Khí*60,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*7 + Bạc*3,500,000,000
300,000 Nguyên Liệu Thần Khí*180,000 + Mảnh Thần Khí*50,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*6 + Bạc*3,000,000,000
200,000 Nguyên Liệu Thần Khí*150,000 + Mảnh Thần Khí*40,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*5 + Bạc*2,500,000,000
150,000 Nguyên Liệu Thần Khí*120,000 + Mảnh Thần Khí*30,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*4 + Bạc*2,000,000,000
100,000 Nguyên Liệu Thần Khí*100,000 + Mảnh Thần Khí*20,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Bạc*1,500,000,000
50,000 Nguyên Liệu Thần Khí*75,000 + Mảnh Thần Khí*10,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Bạc*1,000,000,000
20,000 Nguyên Liệu Thần Khí*50,000 + Mảnh Thần Khí*5,000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Bạc*500,000,000

coolLưu ý:
- Quà sẽ được gửi sau khi hết tháng.
- Chỉ ăn mốc cao nhất, không ăn mốc thấp hơn.
- Mỗi tháng có số lượng ngày khác nhau, chỉ cần là từ ngày 1 -> ngày cuối tháng là nhận được quà.
- Phần quà sẽ thay đổi theo từng tháng, chứ không cố định

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Trân Trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ