Tải Game

Sự Kiện: Ngọc Ơi Mình Đi Đâu Thế

02/11/2018

Sự Kiện: Ngọc Ơi Mình Đi Đâu Thế

Thời gian:  Từ 0h00 ngày 03/11 đến 23h59 ngày 04/11

Nội dung: Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi các Tướng quân tích nạp ngày đạt mốc sẽ nhận gói quà Ngọc Khảm

BAO GỒM:
 

Tích nạp ngày Đạt

Quà nhận
25000 KNB

Ngọc Lv7*8

10000 KNB

Ngọc Lv7*4


5000 KNB

Ngọc Lv7*2


2000 KNB

Ngọc Lv7*1coolChú ý:
- Sự kiện có thể Reset theo ngày, nạp ngày nào nhận quà ngày đó
- Chỉ nhận được mốc nạp cao nhất
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ