Tải Game

SỰ KIỆN: THẦN KHÍ ĐẾN

06/01/2019

SỰ KIỆN: THẦN KHÍ ĐẾN


Thời gian: từ 0h00 ngày 7/1 đến 23h59 ngày 8/1
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc nhận quà Thần Khí quý giá
coolChú ý:
- Các Tướng quân nạp đạt mốc nào nhận mốc đó
- Không nhận các mốc thấp hơn. VD Khi nạp đủ 10000 KNB sẽ nhận NL Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*1400 + Huyền Thiết*20, bỏ qua các mốc dưới
- Quà sẽ được trả sau 24-48h sau khi sự kiện kết thúc
- Sự kiện reset theo ngày. Điểm nạp ngày nào tính của ngày đó, không tính tổng nạp 2 ngày  

Phần thưởng

STT KNB Nạp Quà Nhận
4 25000 KNB

NL Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4

3

10000 KNB

NL Thần Khí*5000 + Mảnh Thần Khí*1400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3

2 5000 KNB

NL Thần Khí*2500 + Mảnh Thần Khí*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2

1 2000 KNB

NL Thần Khí*1000 + Mảnh Thần Khí*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Kính báo!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ