Tải Game

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 14/1 - Update Thần Binh Giáng Thế

13/01/2019

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 14/1 - Update Thần Binh Giáng Thế

frown THÔNG BÁO: Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật phiên bản BigUpdate Thần Binh Giáng Thế 
Thời gian bảo trì dự kiến: bắt đầu từ 13:00 đến 18:00 ngày 14/1/2019

Trong lần bảo trì này, Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ có một số thay đổi như sau:

Ra mắt trang bị Truyền Thuyết mới:

9 trang bị Truyền Thuyết mới được ra mắt trong bản Update này:
♦ Nguyệt Đại Hùng Đao
Thuộc Tính: Công kỹ 56 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 56
♦ Sát Long Thần Thương
Thuộc Tính: Công kỹ 56 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 56 
♦ Hỏa Xạ Nhật Tiễn
Thuộc Tính: Công kỹ 56 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 56 
♦ Xuyên Không Nỏ
Thuộc Tính: Công thường 56 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 56
♦ Binh Thiên Sách Lược
Thuộc Tính: Công Phép 56 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 56 
♦ Định Khí Phiến
Thuộc Tính: Binh Lực 48 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 48 
♦ Long Phiến Giáp
Thuộc Tính: Thủ Vật 39 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 39 
♦ Bá Vương Phong
Thuộc Tính: Thủ Kỹ 39 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 39
♦ Bá Vương Phù
Thuộc Tính: Binh Lực 48 ( Lv 1 ) - Mỗi cấp chỉ số tăng 48
Chỉ Số Tẩy Luyện Trang Bị Cam (có thể Max):

  • Công Thường/Kỹ/Phép: 1200
  • Phản Đòn: 3.6
  • Thủ Phép/Vật/Kỹ: 1012
  • Binh Lực: 1350
  • Bạo Kích: 3.6
  • Tỷ Lệ Phản Công: 3.6
  • Né Tránh: 3.6

​✨Ra mắt Thần Tướng Thức Tỉnh mới:


♦ Ngô -  Thái Sử Từ: Chi tiết thức tỉnh xem tại đây

♦ Ngụy -  Bưu Bàng Đức: Chi tiết thức tỉnh xem tại đây

♦ Thục -  Dũng Trương Bào: Chi tiết thức tỉnh xem tại đây

♦ Quần -  Mã Tắc: Chi tiết thức tỉnh xem tại đây

♦ Quần -  Băng Văn Sửu - Ngận Viên Thiệu - Tuyệt Nhan Lương : Chi tiết thức tỉnh xem tại đây

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ