Tải Game

Tổng Kết Sự kiện: TOP Tiêu ALLSERVER

03/01/2019

 

 

Tổng Kết Sự kiện: TOP Tiêu ALLSERVER

 

TOP 1 - 20

TOP  21 - 40

TOP 41 - 60


Thời gian: 0h00 ngày 31/12/2018 đến 23h59 ngày 2/1/2019
coolChú ý: Các Tướng quân phải đạt mốc Tiêu Tối Tiểu để nhận quà sự kiện

TOP Tiêu tối thiểu Phần Quà
1 150000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*20 + Thiên Hổ Lệnh*1
2-3 120000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*15 + Bạch Lang Lệnh*1
4-10 100000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*12 + Ngọc lv12*3
11-20 80000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*8 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*10 + Ngọc lv12*2
21-40 60000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*8 + Ngọc lv12*2
41-60 50000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*6 + Ngọc lv12*1
61-80 50000 KNB Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Chủ Động 4*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Tự Chọn Bị Động 4*4 + Ngọc lv11*1


BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Kính báo!

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ